دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف -ساختار سازمان -37 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف ساختار سازمان 37 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف -ساختار سازمان -37 اسلاید قسمتی از اسلاید ها
چکیده
محیط پویا، پیچیده و تحولات گسترده به خصوص در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی، تغییــــرات در ساختارهای سازمانی را اجتناب ناپذیر ساخته است. درجهت پاسخگویی و تطبیق با نیازهای محیطی، شکلهای جدید سازمانی به وجود آمده اند تا ضمن تقویت هماهنگی افقی و ایجاد ساختها و فرایندهای سازمانی ساده و روان، موجبات رضایت مشتریان داخلی و خارجی را فراهم کنند. یکی از مهمترین ویژگیهای مشترک این ساختارها، تامین منابع از خارج سازمان (OUT SOURCING) وارتباط افقی آنهاست.

جهت پاسخ به نیازهای محیطی شکلهـای جدید ساختار سازمانی به وجود آمده اند که مهمترین ویژگیهای مشترک آنها عبارتند از:

تامین منابع از خارج سازمان؛
وجود ارتباطات شبکه ای بین بخشها و واحدها؛
مرزهای سازمانی منعطف؛
تکیه بر کارکنان دانشی؛

ساختار سازمانی را می توان سیستم روابطی دانست که به صورت غیر رسمی شکل گرفته و سپس رسمیت یافته و حاکم بر فعالیت های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته اند.
سازمان ها از جهتی شبیه به اثرات انگشتانند و هر سازمانی، ساختار منحصر به فرد خود را داراست؛ با وجود این، هیچ ساختاری نمی توان یافت که به طور کامل منحصر به فرد باشد.
وظیفه سازماندهی و طراحی سازمان در شمار وظایف بسیار مهم مدیران قرار می گیرد؛ زیرا طراحی سازمان، میزان انعطاف پذیری سازمان در مقابل تحولات محیطی را معین می سازد و سایر وظایف مدیریت را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
گاهی در متون علمی مدیریت، سه اصطلاح سازمان، سازماندهی و ساخت یا ساختار سازمانی را به جای یکدیگر به کار می برند؛ در حالی که ساختار سازمانی حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است و مشتمل بر مجموعه روابط، مقررات و قوانینی است که حتی اگر به طور غیر رسمی شکل گرفته باشند، به طور رسمی تصویب می شوند و فعالیت های افراد برای کسب اهداف مشترک سازمانی را شکل می دهند؛ ولی سازماندهی، فرآیندی است که طی آن، با تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می شود.

ساختار ساده، مجموعه ای از روابط کاملا منعطف است که به علت تفکیک محدود، دارای پیچیدگی اندکی است. اعضای چنین سازمانی می توانند به راحتی نمودار سازمان را حول رهبران طراحی کنند و در نتیجه نیازی به رسمی گرایی نیست.
برای تعریف ساختار ساده اغلب از برهان خلف استفاده می کنند یعنی می گویند ساختار ساده دارای چه ویژگی هایی نیست. یک ساختار ساده نیاز چندانی به تدبیراندیشی ندارد و با وجود حوزه کنترل بسیار گسترده، از نظر گروه بندی کار، در سطحی بسیار پایین است و کارها جنبه رسمی ندارد. ساختار ساده در سطح افقی سازمان قرار می گیرد و دارای دو یا سه سطح عمودی است، ترکیب منسجمی از کارکنان ندارد و معمولا یک نفر در رأس این واحد قرار می گیرد که تصمیمات را اتخاذ می نماید و سازمان بسیار متمرکز است. معمولا در شرکت های کوچک که شخص مالک، رئیس یا مدیر آن واحد هم است، از چنین ساختاری استفاده می شود.

نمودار 1 و 2 نشان دهنده ساختار ساده است:
نقاط قوت و ضعف ساختار ساده
از جمله نقاط قوت ساختار ساده پایین بودن هزینه هاست، کارها به سرعت انجام می شود، سازمان انعطاف پذیری دارد، لایه های زائد در آن وجود ندارند، و مسئولیت های افراد مشخص است؛ چون اعضای سازمان قادرند به راحتی از رسالت سازمان آگاهی حاصل کنند. همچنین می توان به راحتی دید که چگونه فعالیّت تک تک افراد در تحقّق هدف های سازمان نقش دارند؛ لذا میزان ابهام در هدف در چنین ساختاری حداقل است.
به طور کلّی نقاط قوت ساختار ساده را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- روشن بودن هدف ها؛
- سادگی؛
- سریعا شکل می گیرد و منعطف است؛
- لایه های زائد در آن نیست؛
- پیچیدگی و رسمیت در آنها کم است.

مواقع استفاده از ساختار ساده
مطالعه شــاين(1988،1971) در زمينه شناسايي ابعاد سه گانه:
ساختار غيررسمي
تكامل ساختاري
سازمانهاي ماشيني داراي مشخصه هاي زير هستند:
سازمانهای شبکه ای
ساختـــارهای شبکه ای چهار ویژگی عمده ای دارند:
سازمانهای ستاره ای شکل یا خوشه ستاره ای
سازمانهای تارعنکبوتی
سازمان مجازی
سازمانهای تخیلی
ویژگیهای سازمانهای تخیلی عبارت است از:
سازمانهای خوشه ای
و سایر عناوین و توضیحات ...


پاورپوینت


درساختارهای


پویا و منعطف


ساختار سازمانمورد


بررسی


نظریات


جدید


در


ساختارهای


پویا


و


منعطف


ساختار


سازماننقاط


قوت


و


ضعف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد قفل گذاری و حراست نرم افزار و رسانه حامل آن -17 اسلاید